Vi har fått rapport om at en campingplass i hjertet av turistområdet i Vestland måtte hyre inn norske 17-åringer til 200 kroner i timen for i det hele tatt å få folk. Normalt skal en 17-åring ha 130 kroner i timen som minstelønn. Vi spurte Henrik Hamborg, politisk rådgiver kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv om dette er et gjengs problem.

− Campingbransjen har rekrutteringsutfordringer, men i mindre utstrekning enn reiselivet generelt. Under pandemien har vi hatt ganske hyppige medlemsundersøkelser, spesielt på økonomi, men også på personell, sier Hamborg. 

BEHOV FOR ARBEIDSKRAFT:

I NHO Reiselivs sist oppdaterte undersøkelse sier 62 prosent av alle medlemsbedrifter at de mangler ansatte. 36 prosent sier de ikke gjør det.

− Her er det store forskjeller mellom segmentene, der camping klarer seg desidert best – tallene er nærmest snudd på hodet og 61 prosent sier de ikke mangler personell, mens 37 prosent sier de gjør det, forklarer rådgiveren.

Han legger til at 28 prosent av hotell/overnatting, 30 prosent servering og 29 prosent uteliv sier de ikke mangler ansatte. Av campingbedriftene som mangler personell sier 83 prosent at de mangler 1-5 stillinger, 6 prosent mangler 6-15 stillinger og 11 prosent har 16-30 ubesatte stillinger.

− Ut fra tallene kan vi si at også campingnæringen har utfordringer, men de er mindre enn det resten av reiselivsnæringen sliter med. For de som sliter er det et alvorlig problem.

 

«Det kan nok vise seg at det er flere ledige jobber enn det er folk å ta av.»

 

STRENGEST I EUROPA

Hamborg sier at det er særlig kokker som er mangelvare. Mange campingplasser som tidligere har hatt utenlandske ansatte merker at den gruppen er litt mindre tilgjengelig.

− Vi hadde strenge koronaregimer i fjor. Vi var i en periode strengest i Europa, og det gjorde vel gjorde noe med Norges standing. Et annet moment er at flere tidligere gjestearbeidere generelt har flere fått det bedre i hjemlandet. Det er noe mindre forskjeller for eksempel Polen og Norge enn det har vært tidligere. Da blir de heller hjemme, sier Hamborg.

For norske ungdommer er det rekordmange ledige jobber i alle næringer.

− Det kan nok vise seg at det er flere ledige jobber enn det er folk å ta av. Noen steder vil det derfor bli krevende å få tak i folk, sier rådgiveren som understreker at det er store lokale forskjeller.

− Men det er nok sånn at det er en tøff kamp om arbeidstakerne nå, og da ser man hva man kan få betalt i andre næringer. Dette gir gode forhandlingskort og da kan fort en 17-åring forhandle seg til høyere lønn.

MÅ SKAPE GODE ARBEIDSMILJØER

Det er ikke bare reiselivsnæringen som sliter med å rekruttere folk. I industri, bygg- og anlegg, helse og flere andre yrker merker man de samme utfordringene. Da blir det enda sterkere konkurranse om arbeidskraften. Hvordan kan campingbransjen og reiselivet bli mer attraktiv?

− Det er et sammensatt bilde, men det handler om å snakke opp næringa og vise seg frem. Ungdommen må se mulighetene som finnes i næringa. Vi er en distriktsnæring også. Det å få til godt samspill og samarbeid med skoler er bra tiltak. De er flinke noen steder der man bruker enkelte fag i skolen til nettopp det. Flere skoler burde også tilby valgfaget reiseliv. Også er det å kunne se på muligheten for å gjøre karriere viktig. Veien fra å begynne på gulvet for så å bli daglig leder er ganske kort i mange reiselivsbedrifter, sier Hamborg.

Han trekker også frem at mange kanskje har en idé om at det å jobbe i campingnæringen kun er en sommerjobb. Det blir en slags ekstrajobbnæring i stedet for et sted man kan gjøre karriere.

− Lønnsnivå er nok mange opptatt av, men det ungdommene er mest opptatt av å jobbe i et godt team og ha givende oppgaver. Det har kanskje vært en snakkis at i alle fall i deler av reiselivsnæringen er det ensbetydende med at da jobber jeg i bedrift med noe tøffere og dårligere miljø enn i andre bransjer, tror han.

Hamborg mener at det er veldig viktig å skape så gode miljøer at de unge vil trives i bransjen. Man må heie hverandre frem.  

− Lønn, vi er ikke tilhengere av å være lønnsdrivende, men det er viktig at det er en betaling man kan stå inne for, som gjør at vi kan ha en ok jobb og livnære seg av. Spesielt med den situasjonen vi står i nå, med større kamp om de ansatte. Da kan du måtte gå over minstelønn.

GODT GAMMELT SLAG

Rådgiveren tror at pandemien har styrket campingbransjen, det viser også besøkstallene, og at vi er mer omforent om verdien i reiselivsbransjen generelt.

− Hva er det folk har savnet under pandemien? Reiser, mat og opplevelser og det å få være sammen. Reiselivsnæringen har vært preget av utenlandsk arbeidskraft, men jeg håper på en holdningsendring både fra unge og foresatte slik at flere satser på næringen fremover. Jeg tror det blir bra når vi er tilbake i godt gammelt slag igjen. Pandemien er snart et tilbakelagt stadium.

Henrik Hamborg mener at det store bildet er at næringen er veldig positivt i forhold til kommende sommersesong, men med geografiske forskjeller. Nord-Norge, og spesielt Finnmark, tett på Russland og NHO Reiseliv har registrert noen oversjøiske kanselleringer fra turister fra for eksempel USA og Asia som kan relateres til krigen i Ukrainia, mens europeiske bestillinger er litt mer stabilt.

− Uansett er det 70 prosent norske gjester som benytter seg av reiselivsbransjen her på berget. Norge er det viktigste markedet. Det er fortsatt restriksjoner rundt om i Europa. Munnbind og andre tiltak gjør at en del kan velge å bli i Norge. Der har campingen en forse og bransjen har vært både heldige og dyktige de siste to årene. Prognosene for sommeren 2022 er gode, sier Hamborg i NHO Reiseliv.

Hvordan vil du vurdere bemanningssituasjonen din nå, sammenliknet med samme periode i fjor? Spørreundersøkelsen er gjennomført i februar.

spørreundersøkelse.jpg
NHO Stilte ikke dette spørsmålet i mai, men det er nok grunn til å tro at mange vurderer at nivået er bedre i mai enn i februar

PROGNOSE CAMPING:

27% av campingbedriftene sier bookingnivået er bedre sammenliknet med et normalår.
47% mener nivået er uendret.
20% sier det er dårligere.
4% vet ikke.

PROGNOSER GENERELT:

NHO Reiselivs ferske medlemsundersøkelse gjennomført 2. – 9. mai blant 438 reiselivsbedrifter viser at det er stor optimisme å spore i reiselivet foran årets sommersesong. Endelig kan hoteller, restauranter og opplevelsesbedrifter over hele landet ta imot både norske og utenlandske gjester. Godt over halvparten av reiselivsbedriftene vurdere markedsutsiktene de neste seks månedene som bedre. Mange er tilbake til normalt bookingnivå for sommeren, og 2 av 10 reiselivsbedrifter melder om enda flere bookinger enn normalt. Det er imidlertid fortsatt en god andel som har dårligere bookingnivå enn vanlig, men pilene peker i riktig retning. De utenlandske turistene begynner også å komme tilbake, men det er variasjoner. I Vestland og Nordland spesielt er det mange bedrifter som fortsatt mangler store deler av markedet sitt. Mange forventer at det også denne sommeren vil være flere norske gjester enn normalt. Den største utfordringen NHO Reiselivs medlemmer nå står ovenfor er mangelen på arbeidskraft. Det er et stort paradoks nå som sommeren står for tur, og mange har en svært lovende sesong i vente med mange gjester.

GENERELL MARKEDSSITUASJON:

39% av campingbedriftene sier de har en god markedssituasjon
47% = tilfredsstillende
14% = dårlig 

 

NHO_Reiseliv_RGB

NHO Reiseliv er campingbedriftenes viktigste støttespiller når det gjelder kvalitetssikring, utvikling og målrettet markedsføring.

Om lag 200 campingbedrifter er medlem i NHO Reiseliv. I likhet med andre deler av reiselivet er campingnæringen i vekst. Mange campingplasser har oppgradert sine anlegg og tilbyr utleiehytter av høy standard. Campingbedriftene har god standard på sanitæranlegg og øvrige fasiliteter, og trekker til seg stadig nye kundegrupper. Camping er en bransje i vekst som satser sterkt på kvalitet, opplevelser og nye kundegrupper. Campingbedriftene bidrar til stor verdiskaping lokalt og regionalt.

Kontaktinfo NHO Reiseliv Camping:
Jarle Buseth
Bransjesjef camping
E-post:
jarle.buseth@nhoreiseliv.no
Tlf.: 48225797

Avdelingsleder camping
Jan Henrik Larsen
E-post:
jan-henrik.larsen@nhoreiseliv.no
Tlf.: 92879932 NHO

Reiseliv har over 3 400 medlemsbedrifter og er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge. Vi arbeider målrettet for å fremme interessene til norsk reiseliv. Vi samler og styrker norsk reiseliv. Vi arbeider for å gi våre medlemmer arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker reiselivsnæringen, slik at hvert enkelt medlem kan oppnå økt lønnsomhet og sunn vekstkraft for sin bedrift. NHO Reiseliv er reiselivseksperten som er talerør og toneangivende nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for hele reiselivet i Norge.

NHO Reiseliv
Næringslivets Hus
Middelthuns gate 27
0368 Oslo
Postadresse
NHO Reiseliv
Postboks 5465, Majorstuen
0305 Oslo
Sentralbord: 23 08 86 20
E-post: post@nhoreiseliv.no