Et tyvetalls utstillere fikk møte campingeiere fra hele landet som ville oppdatere seg og få nye impulser. Et godt faglig program tok opp viktige utfordringer som høye strømpriser, brannsikkerhet og ansvarsforhold ved campingdrift. Konferansen bar preg av stor entusiasme og en bransje som har troen på seg selv og fremtiden.