Det som først startet med ett oppkjøp her i Norge i vinter, har i løpet av våren økt til to nyervervelser. First Camps portefølje er nå totalt oppe i 61 destinasjoner, fordelt på 50 i Sverige, ni i Danmark og to her på berget.

– Det er en Utrolig fordel for oss å ha en kapitalsterk eier, som vil og kan satse. Vi ser veldig mange utviklingsmuligheter i Norge, som er et interessant og fragmentert marked. Akkurat som i Sverige og Danmark med mange enkeltstående, familieeide campingplasser, sier Söör.

Tylösand 11467918_1-328-16_photo_web-768x512
EN MILLIARD: Campingplassen Tylösand er én av hele 50 campinger som eies og driftes av First Camp i Sverige. De har i tillegg ni campingplasser i Danmark og nå er de på vei inn i Norge der de to første er kjøpt opp av kjeden som omsetter for rundt en milliard kroner i året

GODT MOTTATT

Han opplyser at de allerede har fått nye kontakter ved flere Norske campingplasser.

− Modellen vår er oppkjøp med betaling i cash, men man kan også bli en del av konsernet der man får aksjer som del av oppgjøret. Vi er fleksible sånn. Da blir tidligere eiere fortsatt med på eiersiden med en andel i konsernet.

Söör forteller at de er tatt positivt imot i Norge.

− Vi har fått en god plattform gjennom å få Vebjørn Hagen i Norsjø Ferieland som regionsjef i Norge. Min filosofi er å ikke sitte på et hovedkontor å bestemme. De vet best de som er på plassene. Jeg er veldig glad for at vi har et norsk team på plass nå, sier han og legger til:

− Vi søker nye campinger. Vi ser bredt over hele Norge og er interessert i en dialog. Booking inspirert av flyselskapene Han trekker frem at de allerede har mange norske campinggjester i Sverige og Danmark og at de ser synergier i alle retninger over de skandinaviske landegrensene.

− Vi har den største bookingskanalen på nett i Scandinavia. Markedet blir mer og mer digitalt og gjennom vår bookingside firstcamp.se trekker vi mange nye gjester. Det er to viktige ting i den sammenheng. Flere og flere campere vil booke online og vil på forhånd vite når det finnes plass til dem. Da må man ha god hjemmeside med kalender og muligheter for også å finne lavpris-alternativer, som hos flyselskapene.

Johan Söör mener at det blir mer og mer komplekst å ha og drive en campingplass.

− Store krav til digitalisering, gode miljøvennlige løsninger og kompliserte regler for helse, miljø, drift og økonomi gjør at campingdriverne må ha mange ressurser. I tillegg må man ha juridisk kunnskap. For å møte dette tror vi det blir mer og mer kjeder i fremtiden. Det er tvinger seg frem at behov for å profesjonaliser og samkjøre driften.

NORSKEID OPPKJØPSFOND

For de som har hatt inntrykk av svenskene nå skal ta over det norske campingmarkedet kan det være greit å vite at det faktisk forholder seg tvert om. Det er rundt fem år siden det norske oppkjøpsfondet Norvestor Equity overtok det svenske campingkonsernet Nordic Camping & Resort med 15 campingplasser. Selskapet ble den gang priset til i underkant av 300 millioner svenske kroner, og har siden kjøpt ytterligere 11 campingplasser. Etter den første investeringen kjøpte Norvestor den andre store svenske aktøren, Göteborg-baserte First Camp, som den gang eide 13 anlegg i Sverige og ett i Danmark. Kjøpesummen var 550 millioner svenske kroner inkludert gjeld. Norvestor eier 91,2 prosent av aksjene i de to fusjonerte selskapene som i dag har årlig inntekter til rundt en milliard kroner. Johan Söör er også medeier i selskapet sammen med noen andre ansatte.