Kinsarvik
Kinsarvik camping har investert i ny Campercleaner.
Voss
Voss Camping bygger plass for sin nye Campercleaner. Bildet er tatt i begynnelsen av mai, men det nye anlegget er trolig ferdig når denne utgaven av Camping gikk i trykken. (Alle foto: Jarle Buseth)